Sprzątanie świata (Clean Up the World) 2019 w Chmielewie

„… Dziś ekologia – modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy…”.

Wrzesień to miesiąc, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. Ten międzynarodowy ruch na rzecz ochrony środowiska Clean Up the World wywodzi się z Australii i został zapoczątkowany w 1989 roku przez Ina Kiernana – australijskiego biznesmena i żeglarza. Uczestniczy w nim blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów całego świata. Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019 prowadzona była pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”

Czytaj więcej

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie w środę 18.09.2019r. o godz. 18.00

Podczas zebrania poruszane będą m. in. następujące tematy:

  • wybór oferty ubezpieczeniowej NNW dla dzieci na rok szkolny 2019/2020 – spotkanie z ubezpieczycielem
  • wybór Rady Rodziców
  • kalendarz roku szkolnego 2019/2020
  • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • zajęcia pozalekcyjne z programu „Umiem, rozumiem, chcę więcej”

Prosimy o liczne przybycie.

Dożywianie dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pod nazwą „Zakup wraz z dostawą gorących posiłków” została wybrana oferta złożona przez firmę Catering Ok, Maciej Sałek, ul. Chrobrego 39, 26-600 Radom. Cena brutto posiłku wynosi 5,24 zł za sztukę. Termin realizacji zamówienia od 16.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Warunkiem korzystania z pomocy w formie posiłków dla dzieci w szkole w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” od miesiąca września 2019 roku jest złożenie wniosku wraz z dokumentami, których wykaz znajduje się poniżej.

Czytaj więcej

Dowożenie uczniów do szkoły

Ze względu na organizację dowożenia w tym roku szkolnym zajęcia będą rozpoczynały się o godzinie 7:45,
ale lepsza wiadomość to taka, że będą się kończyły 15 minut wcześniej niż w roku ubiegłym.

Dzieci będzie dowoził pan Mirosław Bobrowski małym autobusem.

Poranne godziny odjazdu autobusu:

Mniszew – 7:10

Rękowice – 7:15

Gruszczyn – 7:20

Kępa Skórecka – 7:30

Pożegnanie ósmoklasistów

W środę 19 czerwca mury naszej szkoły opuścili kolejni absolwenci. W tym roku pożegnaliśmy uczniów klasy ósmej, z którymi wspólnie w tej szkole spotykaliśmy się przez ostatnich 9 lat.
Ósmoklasiści uroczyście przekazali sztandar szkoły uczniom klasy szóstej, którzy przyjmując sztandar obiecali dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chmielewie.
Następnie uczniowie klasy ósmej ślubowali naszej Ojczyźnie i szkole:
„- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu,
– zawsze sumiennie i uczciwie pracować dla dobra ogółu, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym kraju,
– w dalszym życiu wysoko i z godnością nieść zaszczytne miano wychowanka szkoły.”
Ósmoklasiści pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Małgorzaty Gizy przygotowali montaż słowno – muzyczny, w którym „z lekkim przymrużeniem oka” wspominali lata spędzone w szkole podstawowej.

Czytaj więcej

Z wizytą w pasiece

Właściciel pasieki w Rozniszewie p. Jerzy Rokita zaprosił uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie w słoneczny wtorek 11 czerwca br. na pokaz rodzin pszczelich, którymi opiekuje się od wielu lat. Pracując z owadami, ma na uwadze ich trudną naturę i zmieniające się potrzeby. O trudnościach i sukcesach odnoszonych w swojej pracy ma okazję opowiadać przy okazji jarmarków, targów zdrowej żywności i spotkań organizowanych dla szkół. W tych ostatnich opowiada o swojej pasji uczniom.

Czytaj więcej

Dzień Dziecka w naszej szkole

W każdym z nas tkwi odrobina dziecka, dlatego tak bardzo chcemy, by ten długo oczekiwany przez naszych milusińskich – 1 czerwca – był dniem naprawdę niezapomnianym. Jest to data szczególna w życiu każdego dziecka i można śmiało powiedzieć, że z Dniem Dziecka rywalizować mogą chyba tylko urodziny i Boże Narodzenie. Trudno się temu dziwić skoro w tym dniu dorośli „stają na głowie”, aby swoim milusińskim wypełnić ten dzień licznymi atrakcjami. Święto dzieci rozpoczyna się bowiem już w szkole, gdzie nie ma zajęć edukacyjnych, a organizowane są konkursy i zabawy.

Czytaj więcej

Wizyta pana pszczelarza

W dniu 29.05.2019 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedził bardzo ciekawy gość – pszczelarz Jerzy Rokita z Rozniszewa. Pan opowiedział o użyteczności pszczół, o sposobie pozyskiwania miodu. Dowiedzieliśmy się wielu różnych ciekawostek dotyczących rodzin pszczelich.
Pan Jerzy zaprezentował nam świeczki z wosku pszczelego, a także pozwolił skosztować miodu z własnej pasieki.

Czytaj więcej