Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W szkole znajduje się:
pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
mobilna pracownia komputerowa w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”
osiem sal lekcyjnych, w tym cztery z tablicą interaktywną i trzy z monitorem interaktywnym
biblioteka z bogatym księgozbiorem
sala gimnastyczna
boisko do piłki nożnej
boisko do koszykówki i siatkówki
plac zabaw dla dzieci z programu „Radosna Szkoła”
siłownia zewnętrzna

Nasza szkoła zapewnia:
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez udział w kołach zainteresowań
– nauczanie z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych
– wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w zajęciach wyrównawczych
– udział w różnorodnych programach edukacyjnych i projektach unijnych

W szkole organizuje się wiele konkursów o różnorodnej tematyce, w których dzieci chętnie biorą udział. Każdy z uczniów ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności muzycznych, plastycznych, sportowych, matematycznych, przyrodniczych, historycznych itp. oraz znajomość języka angielskiego.
Przystępujemy również do realizacji różnorodnych projektów unijnych.
Młodzież naszej szkoły jest przygotowywana do życia we współczesnym świecie i korzystania z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji.

Poprzez uczestnictwo w programach „Cyfrowa Szkoła”  i „Aktywna tablica” w środowisku lokalnym nasza placówka jest postrzegana jako szkoła rozwijająca stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Jest to niewątpliwie jedno z podstawowych zadań współczesnej szkoły, która ma przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Jesteśmy przykładem sprostania wyzwaniu szkoły uczącej się z zastosowaniem TIK i rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie nauczania.

Dzięki ogromnym nakładom pracy oraz staraniom rodziców i innych osób związanych z funkcjonowaniem naszej szkoły w tworzeniu jej dobrego wizerunku, stała się ona wizytówką naszej miejscowości.

Skip to content