Podsumowanie projektu „Klasa w terenie”

W bieżącym roku szkolnym klasa I wzięła udział w innowacji pedagogicznej, czyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Klasa w terenie”.

Celem projektu było:

  • poszerzanie wiedzy i umiejętności o otaczającym świecie,
  • rozbudzanie w podopiecznych zainteresowań historią regionu i miejsca zamieszkania,
  • kształtowanie postawy szacunku wobec innych,
  • rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
  • nauka poprzez zabawę.

Czytaj więcej

Zdrowy styl życia – pogadanka z pracownikiem PSSE w Kozienicach

Dnia 16 kwietnia 2024 roku w naszej szkole miało miejsce spotkanie z panią Weroniką Lesisz-Rębiś z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach, w którym uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.

Głównym celem spotkania było:

  • kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych,
  • kształcenie prawidłowych postaw związanych z higieną jamy ustnej,
  • zapoznanie z zasadami dbania o zęby,
  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Czytaj więcej

INFORMACJA

Informujemy, że na podstawie złożonych deklaracji, wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym dzieci 3-, 4- i 5-letnich w Szkole Podstawowej w Chmielewie w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuowało 24 dzieci.
Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na 1 wolne miejsce zakwalifikowane zostało 1 dziecko, niezakwalifikowanych – 3 dzieci.

Załącznik nr 1 – Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne (PDF 198 kB)
Załącznik nr 2 – Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (PDF 182 kB)

Rodziców zakwalifikowanych kandydatów prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 20 kwietnia 2024 r.
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie woli przyjęcia (PDF 181 kB)

Po 22 kwietnia 2024 r. zostanie zamieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

Dzień gofra w przedszkolu

W poniedziałek 25 marca dzieci z przedszkola oraz oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego obchodziły „Międzynarodowy Dzień Gofra”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat gofrów, poznały zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu kuchennego oraz utrwaliły przestrzeganie zasad higieny podczas posiłków i nawyków kulturalnego zachowania się przy stole. Dzieci dzieliły także nazwy produktów spożywczych i przyborów kuchennych na sylaby.

Czytaj więcej

Skip to content