INFORMACJA

Informujemy, że na podstawie złożonych deklaracji, wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym dzieci 3-, 4- i 5-letnich w Szkole Podstawowej w Chmielewie w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuowało 24 dzieci.
Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na 1 wolne miejsce zakwalifikowane zostało 1 dziecko, niezakwalifikowanych – 3 dzieci.

Załącznik nr 1 – Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne (PDF 198 kB)
Załącznik nr 2 – Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (PDF 182 kB)

Rodziców zakwalifikowanych kandydatów prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 20 kwietnia 2024 r.
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie woli przyjęcia (PDF 181 kB)

Po 22 kwietnia 2024 r. zostanie zamieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

Skip to content