Skład Samorządu Uczniowskiego SP w Chmielewie w roku szkolnym 2023/2024:

przewodniczący – Fabian Wojtas

zastępca – Lena Strachota

sekretarz – Antonina Grądziel

skarbnik – Wiktoria Kapusta

członkowie – Bartosz Staszewski, Michał Gwardys

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Adam Matysiak.

Skip to content