Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chmielewie jest pani Małgorzata Giza. 

Skip to content