Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.

3.

Koniec I półrocza 15 stycznia 2024 r.

4.

5.

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

15 – 28 stycznia 2024 r.

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

6.

Rady pedagogiczne Klasyfikacyjna:

I półrocze – 10 stycznia 2024 r. (środa)

II półrocze – 18 czerwca 2024 r. (wtorek)

Plenarna:

24 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

7.

 

 

Zebrania z rodzicami

 

 

 

8 września 2023 r. (piątek)

22 listopada 2023 r. (środa)

12 stycznia 2024 r. (piątek)

15 maja 2024 r. (środa)

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
9. Zakończenie zajęć w oddziałach przedszkolnych 28 czerwca 2024 r.
10. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w naszej szkole:

13 października 2023 r. (piątek)

22 grudnia 2023 r. (piątek)

27 marca 2024 r. (środa)

2 maja 2024 r. (czwartek)

31 maja 2024 r. (piątek)

Skip to content