Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Koniec I półrocza 15 stycznia 2023r.

4.

5.

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

13 lutego – 26 lutego 2023r.

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

6.

Rady pedagogiczne Klasyfikacyjna:

I półrocze – 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek)

II półrocze – 20 czerwca 2023 r. (wtorek)

Plenarna:

26 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

7.

 

 

Zebrania z rodzicami

 

 

 

15 września 2022 r. (czwartek)

16 listopada 2022 r. (środa)

18 stycznia 2023 r. (środa)

17 maja 2023 r. (środa)

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
9. Zakończenie zajęć w oddziałach przedszkolnych 30 czerwca 2023 r.
10. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w naszej szkole:

31 października 2022 r. – poniedziałek
22 grudnia 2022 r. – czwartek
5 kwietnia 2023 r. – środa
2 maja 2023 r. – wtorek
23 maja 2023 r. – wtorek
24 maja 2023 r. – środa
25 maja 2023 r. – czwartek
9 czerwca 2023 r. – piątek

Skip to content