„Dni otwarte” w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia

Podczas „Dni otwartych” uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

W załączonych plikach znajdują się terminy spotkań.

Dni otwarte w warszawskich liceach ogólnokształcących w 2019 r. (PDF)

Dni otwarte w warszawskich technikach i branżowych szkołach I stopnia w 2019 r. (PDF)


Wykaz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 Wykaz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (XLS)


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 oraz z załącznikiem do tego Zarządzenia (harmonogramem rekrutacji).

Zarządzenie nr 10 MKO w sprawie rekrutacji uczniów do szkół (PDF)

Harmonogram rekrutacji 2019-2020 (PDF)


Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 (PDF)


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Prezentacja 1 (PDF)

Prezentacja 2 (PDF)


Skip to content