Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dzięki pozyskanemu wsparciu dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie zakupione zostaną nowości wydawnicze dostosowane do ich wieku. Część wsparcia zostanie przeznaczona na zakup książek będących nagrodami dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo.

Całkowity koszt realizacji zadania dla placówki wychowania przedszkolnego to 1 875 zł, w tym:

  • kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 1 500 zł,
  • wkład własny organu prowadzącego to 375 zł.

Wsparcie finansowe pozyskane dla szkoły pozwoli wzbogacić i uatrakcyjnić księgozbiór naszej biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze, książki historyczne poświęcone historii Polski XX wieku oraz brakujące lektury. Część otrzymanych funduszy zostanie przeznaczona na książki będące nagrodami dla uczniów uczestniczących w działaniach promujących czytelnictwo oraz zakup regałów bibliotecznych.

Całkowity koszt realizacji zadania dla szkoły to 3 750 zł, w tym:

  • kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 3 000 zł,
  • wkład własny organu prowadzącego to 750 zł.
Skip to content