Wyjazd do kina

28 listopada 2019 roku odbyła się wycieczka do kina w Radomiu, w której brały udział starsze klasy.

O godzinie 7:45 autokarem wyjechaliśmy spod szkoły w Chmielewie. W ciągu godziny dotarliśmy do Galerii Słonecznej w Radomiu, gdzie mieści się kino. Najpierw poszliśmy kupić bilety na seans pod tytułem „Kraina Lodu 2”. Kiedy bilety zostały już zakupione, mieliśmy trochę czasu na kupienie popcornu i napojów. Kiedy zajęliśmy miejsca na sali kinowej rozpoczął się film. Seans trwał około dwóch godzin. Po nim mogliśmy coś zjeść i zrobić zakupy w pobliskich sklepach. Następnie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i udaliśmy się w drogę powrotną do domu.

Czytaj więcej

Andrzejki

Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Andrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie źródło szacunku dla obrzędów ludowych. Niegdyś wróżby andrzejkowe przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andreas) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności.

Czytaj więcej

Ewakuacja próbna

W środę 27 listopada 2019r. zostały przeprowadzone w naszej szkole ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, tzw. próbna ewakuacja.
O planowanej próbnej ewakuacji z tygodniowym wyprzedzeniem zostali powiadomieni przez dyrektora szkoły: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz Urząd Gminy w Magnuszewie. Nauczyciele i pozostały personel szkoły zostali poinformowani o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji, uczniowie nie zostali uprzedzeni o ewakuacji. Zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły przypomniane zostały zasady ewakuacji.

Czytaj więcej

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 25 listopada. Święto jest bardzo sympatyczne i coraz powszechniej obchodzone na całym świecie. Data ta nie jest przypadkowa, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, w Polsce obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny.

Czytaj więcej

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka – ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej

„Szkoła do hymnu”

„Szkoła do hymnu” jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

Czytaj więcej

Mazowieckie Rezerwaty Przyrody

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie „Mazowieckie rezerwaty przyrody„.

Czytaj więcej

101 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

Symboliczną datą odzyskania Niepodległości przez Polskę jest dzień 11 listopada. W naszej szkole to patriotyczne święto uroczyście obchodziliśmy 15 listopada. Pani Beata Kacperek przygotowała wraz z uczniami z klasy V, VI i VII część artystyczną związaną z przypadającą w tym roku 101 rocznicą odzyskania Niepodległości. Akademia rozpoczęła się o godzinie 8.30. Na początku Pani Beata Kacperek i Pan Daniel Jakubiak serdecznie przywitali zgromadzone dzieci i nauczycieli i wprowadzili krótko w atmosferę uroczystości, informując o wydarzeniach poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości – podzielenie Rzeczpospolitej między trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię. Dzieci dowiedziały się, że była to najdłuższa niewola, która trwała 123 lata. Dzieci dowiedziały się też, że dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym ustawą z kwietnia 1937 r. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchodzono to święto tylko dwa razy – w 1937 i 1939 roku. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych i obecnie główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzieci dowiedziały się, że tam znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza oraz, że jest to symboliczny grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Wiersz dotyczący tej tematyki przedstawiła Ewelina Kociszewska, natomiast Kinga Janczewska przedstawiła wiersz Anny Paszkiewicz „Mazurek Dąbrowskiego”, mówiący o najpiękniejszej pieśni bliskiej wszystkim Polakom i uczący szacunku do naszego hymnu narodowego. Dzieci dowiedziały się, że „Mazurek Dąbrowskiego” powstał już w czasie zaborów. Następnie wprowadzono Poczet Sztandarowy Szkoły i z dumą w postawie na baczność wszyscy zebrani zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Po hymnie wyprowadzono Poczet Sztandarowy Szkoły.

Czytaj więcej

Msza Święta w intencji Ojczyzny

W niedzielę 10 listopada delegacja z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie zaprezentowali w kościele patriotyczny montaż słowno–muzyczny o dzieciach z Wrześni, które pomimo dotkliwych kar, nie chciały wyrzec się ojczystej mowy.

Czytaj więcej