Komunikat Mazowieckiej Policji skierowany do Rodziców, Opiekunów i Uczniów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA 2020R.

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informujemy, że szkoła pozostaje zamknięta do 10 kwietnia 2020 r.

Od 25 marca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zaczynamy realizować podstawę programową w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele będą systematycznie i bez pośpiechu zapoznawać Was (uczniów) z nowymi tematami. Będzie się to oczywiście odbywało z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE – REKRUTACJA

Rekrutacja do naszych oddziałów przeszklonych i klasy pierwszej nadal trwa!

W związku z zaistniałą sytuacją zapisy do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: psp.chmielew@wp.pl;  beata.strachota@psp.chmielew.pl; marta.kapusta@psp.chmielew.pl
lub telefonicznie do pań przedszkolanek  (508219655; 518347771).

Wypełniony wniosek (pobrany ze strony szkoły) należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy.
Może być również deklaracja ustna-telefoniczna.

Zapisy trwają od 1 do 31 marca 2020 r.

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci urodzone:

w 2015 r. (5-letnie)
w 2016 r. (4-letnie)
w 2017 r. (3-letnie)

Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego „0” są objęte dzieci 6-letnie.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wniosek należy „dostarczyć” do szkoły do 31 marca 2020 r.

Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego (PDF)
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (PDF)
Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy pierwszej (PDF)
Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły (PDF)
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym (PDF)

WAŻNE INFORMACJE

  1. Zapisy do oddziałów przedszkolnych i do szkoły prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: psp.chmielew@wp.pl lub telefonicznie do pań przedszkolanek.
  2. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony psp.chmielew.pl (ogłoszenie z dnia 4 marca 2020 r. o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych).
  3. Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły: psp.chmielew.pl i Facebooku – Szkoła Podstawowa w Chmielewie.
  4. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 48 6219451.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Począwszy od dnia 16 marca (poniedziałek) rozpoczniemy w naszej szkole zdalne nauczanie. Prosimy więc naszych uczniów i ich rodziców o codzienne logowanie się na swojej poczcie. Znajdą się tam wszystkie wiadomości dotyczące tej nowej dla nas formy pracy i na bieżąco będziemy wysyłać informacje o zadawanych pracach.

Zamieszczamy również listy wystosowane w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do uczniów i rodziców oraz MEN.

Pismo MKO do rodziców i opiekunów (PDF)
Pismo MKO do uczniów (PDF)
Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN (PDF)

KOMUNIKAT MEN

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

Podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego została podjęta decyzja o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych na dwa tygodnie. Placówki będą zamknięte od 16 marca do 27 marca.

Od czwartku (12.03) zawieszone będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i przedszkolu. 

Dla szczególnych przypadków w czwartek i piątek szkoła i przedszkole zachowują funkcję opiekuńczą, ale od poniedziałku (16.03) będą zamknięte. Brak dowożenia i wyżywienia.

Dyrektor SP w Chmielewie
Katarzyna Kęsik

Komunikat MEN

 

„Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” – informacje o projekcie

Drodzy Rodzice,

W marcu 2020 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Czytaj więcej

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Czytaj więcej

Zabawa karnawałowa

Pani dyrektor Katarzyna Kęsik 8 lutego w piękne, słoneczne popołudnie w naszej szkole rozpoczęła uroczystość szkolną, zwaną zabawą choinkową powitaniem zaproszonych gości, rodziców, uczniów, mieszkańców, licznych absolwentów i wszystkich którzy tak niezawodnie, rokrocznie uczestniczą w naszym święcie karnawałowym. Zaprosiła zgromadzonych widzów do obejrzenia sztuki pt.: „Jaś i Małgosia” wykonywanej przez grupę teatralną z naszej szkoły „Gwiazdy bez nazwy”, w której wzięły udział uczennice z klasy szóstej: Amelia Furmańczuk, Kinga Janczewska, Zuzanna Chojnacka, Ewelina Kociszewska, Agata Staszewska, Nina Łuczkowska i operator dźwięku – Dawid Kołakowski z klasy ósmej. Autorem scenariusza była p. Magdalena Kotlarz i p. Agata Grądziel. Reżyserkami były aż trzy panie Agata Grądziel, Magdalena Kotlarz i Beata Kacperek, o wspaniałą dekorację zadbała jak zwykle p. Krystyna Piekarniak.

Czytaj więcej

Skip to content