Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,
informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklaracje i wnioski zostały zakwalifikowane do oddziałów przedszkolnych.
Rodziców zakwalifikowanych kandydatów prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Do pobrania: Potwierdzenie woli (PDF 86 kB)

Skip to content