Poznaj Polskę 2022

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. W ramach realizowanego zadania zostaną zorganizowane wycieczki dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w konkursie w 2022 r. wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Koszt całości zadania to 22 770,00 zł, z których otrzymana dotacja to 18 216,00 zł, zaś kwota 4 554,00 zł to wkład własny, który zostanie wniesiony przez rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce.

Skip to content