Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Do klasy 1 szkoły podstawowej przyjmowane będą dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem klasy pierwszej urodzone w 2017 r.

Do oddziałów przedszkolnych będą przyjmowane dzieci urodzone:

  • w 2018 r. (6-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)
  • w 2019 r. (5-letnie)
  • w 2020 r. (4-letnie)
  • w 2021 r. (3-letnie)

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

L.p Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; od 1 marca do 30 marca 2024 roku od 25 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dołączonych do nich dokumentów. do 10 kwietnia 2024 roku do 08 maja 2024 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 13 kwietnia 2024 roku do 12 maja 2024 roku
4. W przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 20 kwietnia 2024 roku do 16 maja 2024 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 25 kwietnia 2024 roku do 23 maja 2024 roku

1. Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego (PDF 591 kB)
2. Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego (PDF 382 kB)
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego (PDF 373 kB)
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (PDF 550 kB)
5. Wniosek o przyjęcie dziecka do dowolnej klasy (PDF 548 kB)

Skip to content