DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu – święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet”. Chodzi głównie o to, by dzieci i młodzież nie były narażone na niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce.

Zapraszam do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dostępnymi pod adresem:
https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html
oraz webinariami na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

Źródło: https://www.saferinternet.pl/

Tomasz Giza

Dzień Bezpiecznego Internetu – filmy dla uczniów

Skip to content