Bezpieczna droga do szkoły

W dniu 6 października naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w celu przeprowadzenia dla dzieci pogadanki o bezpieczeństwie w szkole i poza nią oraz o kontaktach i relacjach rówieśniczych. Pan policjant prowadzący wykład rozpoczął od rozmowy na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, przypomniał zasady ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów. Nasi uczniowie brali aktywnie udział w zajęciach udzielając prawidłowych odpowiedzi na zadawane pytania. Pan policjant mówił też o prawidłowych relacjach między uczniami zwracając uwagę na problem wykluczania pojedynczych osób z grupy i dyskryminowania osób, które w jakiś sposób różnią się od innych.

Pogadanka, choć niedługa była bardzo pouczająca i spotkała się z zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

Adam Matysiak

Skip to content