Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Z tej okazji nauczyciele języków obcych w naszej szkole pani Magdalena Talaga i pan Adam Matysiak zaprosili uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie plastycznym o tematyce związanej z nauką języków obcych. Zadaniem uczniów było przygotowanie plastycznej pracy prezentującej wybrane zwroty w językach obcych, nie tylko tych nauczanych w szkole. Do nauczycieli wpłynęło wiele prac, które zostały nagrodzone ocenami z nauczanego przedmiotu. Wszystkie prace zostały wystawione na tablicy na korytarzu szkolnym i spotkały się z zainteresowaniem oglądających. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział i zachęcamy do dalszej nauki języków obcych.

Magdalena Talaga
Adam Matysiak

Skip to content