Narodowe Czytanie 2021

W tym roku mamy już dziesiątą odsłonę Narodowego Czytania. Akcja ta została zapoczątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór ważnych utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej. Akcja ta polega na publicznym odczytywaniu fragmentów dzieł. Lekturą jubileuszową została „Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnaleźć w nim można komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i oznacza fałsz i obłudę.

W naszej szkole również spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Całą oprawą artystyczną zajęła się klasa 8 wraz z Panią Beatą Kacperek oraz Panem Danielem Jakubiakiem. W szkolnym czytaniu zadbaliśmy o elementy inscenizacji. Każda z czytających osób kreowała jednego z bohaterów sztuki. Rolę pani Dulskiej zagrała świetnie Zuzanna Chojnacka. Wszyscy czytający lekturę zadbali również o stroje, czyli charakteryzacje swoich postaci. Było to prawdziwe przedstawienie, a dzieci nawet te najmłodsze były grzeczne i zachowywały się pięknie tak jak w teatrze. Wszystkim bardzo się podobało nasze szkolne Narodowe Czytanie.

Beata Kacperek

Skip to content