Kontynuacja zdalnego nauczania

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczenie w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych zostało przedłużone do dnia 7 czerwca 2020 r.
W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII, będzie to kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

Katarzyna Kęsik

Skip to content