Konsultacje

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że:
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. Od 25 maja 2020 r. czynna jest biblioteka. Wszelkie informacje dotyczące jej funkcjonowania zawarte są w zakładce „Biblioteka” na stronie internetowej szkoły.
  2. Od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia konsultacje dla zainteresowanych uczniów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Terminy konsultacji proszę wcześniej uzgadniać z wychowawcą lub bezpośrednio z nauczycielami drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zachowanie zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN i Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.

Katarzyna Kęsik

Skip to content