Procedury bezpieczeństwa COVID – 19

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19. Rodzice dzieci korzystających z placówki zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Oświadczenia Rodziców oraz Procedur przyprowadzania do i odbierania dzieci do/z placówki. Dokumenty te należy dostarczyć podczas pierwszego dnia obecności w szkole. Druk Oświadczeń i Procedur dostępny jest do samodzielnego wydruku na stronie internetowej szkoły lub w wersji papierowej w placówce.

Katarzyna Kęsik

Załączniki:
1. Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19.
2. Procedury – konsultacje i biblioteka.
3. Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci do/z placówki.
4. Oświadczenie rodzica.

Skip to content