INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Począwszy od dnia 16 marca (poniedziałek) rozpoczniemy w naszej szkole zdalne nauczanie. Prosimy więc naszych uczniów i ich rodziców o codzienne logowanie się na swojej poczcie. Znajdą się tam wszystkie wiadomości dotyczące tej nowej dla nas formy pracy i na bieżąco będziemy wysyłać informacje o zadawanych pracach.

Zamieszczamy również listy wystosowane w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do uczniów i rodziców oraz MEN.

Pismo MKO do rodziców i opiekunów (PDF)
Pismo MKO do uczniów (PDF)
Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN (PDF)