OGŁOSZENIE – REKRUTACJA

Rekrutacja do naszych oddziałów przeszklonych i klasy pierwszej nadal trwa!

W związku z zaistniałą sytuacją zapisy do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: psp.chmielew@wp.pl;  beata.strachota@psp.chmielew.pl; marta.kapusta@psp.chmielew.pl
lub telefonicznie do pań przedszkolanek  (508219655; 518347771).

Wypełniony wniosek (pobrany ze strony szkoły) należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy.
Może być również deklaracja ustna-telefoniczna.

Zapisy trwają od 1 do 31 marca 2020 r.

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci urodzone:

w 2015 r. (5-letnie)
w 2016 r. (4-letnie)
w 2017 r. (3-letnie)

Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego „0” są objęte dzieci 6-letnie.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wniosek należy „dostarczyć” do szkoły do 31 marca 2020 r.

Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego (PDF)
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (PDF)
Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy pierwszej (PDF)
Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły (PDF)