Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie ogłasza nabór (zapisy)
do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.


Zapisy trwają od 1 do 31 marca 2019 r.

 

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci 5-letnie, 4-letnie
oraz dzieci 3-letnie – oddział 9-cio godzinny.

 

Dzieci 6 letnie (rocznik 2013) są objęte obowiązkiem
rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać u dyrektora lub ze strony internetowej szkoły (do pobrania),
wypełnić i dostarczyć do szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców 
do złożenia stosownych dokumentów.


Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone do 31 marca 2019r.

 

Do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

3. Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy pierwszej
4. Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły