Międzygminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej w Augustowie

Dnia 24 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie odbył się Międzygminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nim udział 27 uczniów ze szkół należących do gmin Grabów nad Pilicą, Głowaczów i Magnuszew. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy ósmej – Zuzanna Janczewska, Maksymilian Grądziel i Adam Szczudliński.
Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem p. Małgorzaty Gizy – przyswajali sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, rozwiązywali również testy z poprzednich edycji konkursu.
W ramach współpracy ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie w środę 23 stycznia uczestniczyli w zajęciach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie zdobyli dużo nowych wiadomości i uzupełnili swoją dotychczasową wiedzę pożarniczą, dzięki czemu mogli przystąpić do eliminacji międzygminnych. Najpierw rozwiązywali test, który zawierał pytania ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, sprzętu gaśniczego, zasad postępowania na wypadek pożaru, techniki pożarniczej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Następnie w przerwie, kiedy komisja sprawdzała prace uczestnicy konkursu zapoznali się ze sprzętem i wozem strażackim Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Pilicą oraz udali się na poczęstunek.
Pięciu uczniów z największą ilością punktów z testu przechodziło do eliminacji ustnych. Niestety zabrakło nam trochę szczęścia, aby zająć znaczące miejsce w konkursie. Niemniej jednak wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i wspaniale reprezentowali naszą placówkę w konkursie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Myślę, że w marcu ponownie weźmiemy udział w kolejnej XLII już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dodatkowe informacje i zdjęcia na stronie pspaugustow.szkolnastrona.pl

Małgorzata Giza

Relacja z Międzygminnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej w Augustowie
zarejestrowana przez Kronikę Kozienicką