Eliminacje wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 27 kwietnia 2019 roku w miejscowości Mroków (powiat piaseczyński, gmina Lesznowola) odbyły się eliminacje wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, w których brała udział uczennica z klasy ósmej naszej szkoły Zuzanna Janczewska.
Eliminacje odbywały się w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie. Wzięli w nich udział zdobywcy pierwszych miejsc wyłonieni w kwalifikacjach powiatowych na terenie całego województwa mazowieckiego.
Finał XLII eliminacji OTWP otworzył prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński. Przywitał przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości, jak również życzył sukcesów podczas eliminacji.

Czytaj więcej

Dzień Ziemi

W dniu 25 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi nasza szkoła zorganizowała akcję sprzątania najbliższej okolicy, w której udział wzięli z chęcią uczniowie naszej placówki. Na początku wszyscy zebraliśmy się na szkolnym korytarzu, gdzie obejrzeliśmy prezentację na temat Dnia Ziemi. Dowiedzieliśmy się skąd wziął się pomysł na obchody Dnia Ziemi i jak one wyglądają w różnych krajach na świecie. Tuż po prezentacji uczniowie obejrzeli film edukacyjny z ekologicznym przesłaniem pod tytułem „Eko-patrol”. Następnie odbyły się konkursy i kwizy sprawdzające wiedzę i świadomość ekologiczną uczestników.

Czytaj więcej

Podsumowanie akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Marzec w naszej szkole upłynął pod hasłem „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, gdyż pod takim tytułem odbyła się akcja zbierania zużytego sprzętu elektronicznego. Akcję ekologiczną, w której wzięliśmy udział zorganizowała firma Green Office Ecologic Sp. Z.o.o. W ramach powyższego przedsięwzięcia dzieci, rodzice oraz okoliczni mieszkańcy mogli przynosić do szkoły sprzęt elektryczny i elektroniczny nadający się do utylizacji. Podsumowując udało się nam zebrać 5205 kilogramów zużytego sprzętu. W nagrodę firma organizująca akcję przyznała szkole bon na nagrody, za który zakupiliśmy sprzęt sportowy dla naszych uczniów.
Wszystkim uczestnikom akcji: naszym uczniom, rodzicom i innym osobom, które wzięły udział w zbiórce serdecznie dziękujemy.

INFORMACJE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM STRAJKIEM

SZANOWNI PAŃSTWO!

Nauczyciele każdego dnia troszczą się i dbają o Państwa dzieci. Wkładają wiele serca w ich kształcenie i wychowanie. Wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli postaw, podważa godność naszego zawodu. Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela.
W związku z trudną sytuacją w szkolnictwie Związki Zawodowe podjęły decyzję o ogólnopolskim strajku.
W dniach 14 – 19.03.2019 r. odbyło się referendum strajkowe, w którym nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Chmielewie opowiedzieli się za strajkiem.
Obecnie trwają negocjacje między Związkami Zawodowymi a rządem. Jeśli zakończą się one fiaskiem, 8 kwietnia rozpocznie się strajk.
W takiej sytuacji należy się liczyć z tym, że przystąpią do niego również pracownicy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chmielewie.
W przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.
Dyrektor Szkoły, w związku z brakiem możliwości zapewnienia w czasie strajku opieki uczniom, zwraca się z prośbą do wszystkich Rodziców, aby w miarę możliwości, zapewnili opiekę nad swoimi dziećmi we własnym zakresie.
Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każdego ucznia, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.
Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Alicja Strachota

Sukces naszych uczniów w XLII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Każdego roku uczniowie z naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Gizy biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W piątek 8 marca siedmioro uczniów z klas 4-8 brało udział w eliminacjach gminnych OTWP, które odbyły się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
– w I grupie wiekowej – szkoły podstawowe klasy I – VI: Michał Woch, Kinga Janczewska, Małgorzata Woch,
– w II grupie wiekowej – szkoły podstawowe klasy VII – VIII i gimnazjum klasy III: Zuzanna Janczewska, Adam Szczudliński, Maksymilian Grądziel, Kacper Huber.

Czytaj więcej

Stanisław Moniuszko – narodziny polskiej opery

W poniedziałek 11 marca wraz z panem Marcinem Jóźwikiem udaliśmy się w kolejną podróż muzyczną, którą rozpoczęliśmy od wysłuchania poloneza z opery Hrabina. Ten rodzaj muzyki choć smutny i piękny, niesie ze sobą cenne wartości duchowe i artystyczne. Znaczący utwór to ponadczasowa „Prząśniczka” i mazurek z opery Halka. Pianista zaprezentował wiele dzieł muzycznych bardziej lub mniej znanych, ale wszystkie przedstawione utwory bardzo podobały się dzieciom i nagradzane były gromkimi brawami. Uwzględnił też w repertuarze utwory dla dziewcząt i kobiet z okazji niedawnego Święta Kobiet – znane piosenki Jana Kiepury, dedykując je właśnie dla nich.

Czytaj więcej

Konkurs recytatorski w Warce

W czwartek 7 marca w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce odbyły się powiatowe eliminacje do konkursów recytatorskich – XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 42. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Udział w konkursie w Warce poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się w dniu 4 marca. Uczestniczyło w nich 10 uczniów w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza to przedszkolaki i klasa zerowa, druga – to klasy I-IV i najstarsza kategoria – to klasy V-VIII.
Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić spośród uczestników zwycięzców przechodzących do kolejnego etapu.

Czytaj więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie ogłasza nabór (zapisy)
do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.


Zapisy trwają od 1 do 31 marca 2019 r.

 

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci 5-letnie, 4-letnie
oraz dzieci 3-letnie – oddział 9-cio godzinny.

 

Dzieci 6 letnie (rocznik 2013) są objęte obowiązkiem
rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać u dyrektora lub ze strony internetowej szkoły (do pobrania),
wypełnić i dostarczyć do szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców 
do złożenia stosownych dokumentów.


Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone do 31 marca 2019r.

 

Do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

3. Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy pierwszej
4. Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły

„Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy. Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W dniach od 18 lutego do 8 marca nasza szkoła bierze udział w akcji ekologicznej i edukacyjnej „SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

Czytaj więcej

Skip to content