Procedury bezpieczeństwa COVID – 19

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19. Rodzice dzieci korzystających z placówki zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Oświadczenia Rodziców oraz Procedur przyprowadzania do i odbierania dzieci do/z placówki. Dokumenty te należy dostarczyć podczas pierwszego dnia obecności w szkole. Druk Oświadczeń i Procedur dostępny jest do samodzielnego wydruku na stronie internetowej szkoły lub w wersji papierowej w placówce.

Katarzyna Kęsik

Załączniki:
1. Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19.
2. Procedury – konsultacje i biblioteka.
3. Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci do/z placówki.
4. Oświadczenie rodzica.

„Nie zastąpi Ciebie nikt” – 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II to szczególny czas dziękczynienia za Jego życie i pontyfikat. Święty Jan Paweł II uczył otwartości na drugiego człowieka i umacniał wszystkich w wierze – tak postępował przez całe swoje życie. Teraz my, silni wiarą i umocnieni świadectwem naszego papieża rodaka dziękujmy za tak wspaniałego człowieka, szczególnie w roku 100. rocznicy Jego urodzin.
Tym bardziej dla nas jest to zaszczyt i wyróżnienie, że św. Jan Paweł II, patronuje naszej społeczności szkolnej. Jest dla nas największym autorytetem i inspiracją do rzetelnej pracy i nauki. Nosimy Go w naszych sercach. Z tej okazji, by uczcić naszego kochanego Patrona wyraziliśmy to przez nasze prace plastyczne. Wszystkie są piękne i zasługują na uznanie, bo włożono w nie serce pełne miłości do naszego ukochanego Ojca Świętego.

DLA PATRONA SZKOŁY – UCZNIOWIE

Czytaj więcej

,,Święty Jan Paweł II – Patron mojej szkoły i mój”

Tegoroczny maj to wyjątkowy miesiąc dla wszystkich Polaków. 18 maja 1920 roku w kamienicy przy ulicy Kościelnej w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła. Przed nami 100 rocznica urodzin naszego Patrona świętego Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym z tej niezwykłej okazji.

Poniżej zamieszczony jest regulamin konkursu:

Regulamin konkursu ,,Święty Jan Paweł II – Patron mojej szkoły i mój” (PDF)

 

 

Święto Konstytucji 3 maja

229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął Konstytucję 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Czytaj więcej

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Czytaj więcej

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.
Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Czytaj więcej

Konkurs

Jak dziś obchodzę święta majowe?

„Witaj  majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, 3 maj
Dla Polaków błogi raj…”

„Witaj maj, 3 maj…” – słowa te zna myślę każdy z nas. Już za kilka dni będziemy obchodzić radosne majowe święta, które szczególnie bogato wpisały się w historię Polski, zwłaszcza dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Chcielibyśmy drodzy Uczniowie zaproponować Wam pewien konkurs, który będzie polegał na udokumentowaniu sposobu obchodzenia przez Was dziś, właśnie w tych trudnych warunkach świąt majowych. Możecie na przykład zrobić zdjęcie jakiegoś Waszego działania, tj. wieszanie flagi – może to zrobić dorosły, a Wy jedynie zrobić fotografię, możecie napisać wiersz, stworzyć plakat, rodzinnie zaśpiewać hymn lub mogą to być jakieś inne działania. Można też nagrać film. Liczę na Waszą kreatywność.
Najciekawsze działania będą umieszczane na stronie szkoły. Więcej informacji znajdziecie na platformie edukacyjnej Classroom oraz uzyskacie od nauczyciela historii.

Daniel Jakubiak

Komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przerwa w nauczaniu stacjonarnym
została przedłużona do 26 kwietnia br. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu MEN.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach.

Skip to content