Prozdrowotne Programy Edukacyjne

Prozdrowotne Programy Edukacyjne realizowane we współpracy
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie
w roku szkolnym 2023/2024

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wezmą udział w X już Edycji Prozdrowotnych Programów Edukacyjnych realizowanych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. Promowanie i kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców właściwych postaw prozdrowotnych jest niezwykle ważnym zagadnieniem, na które należy zwracać szczególną uwagę. Kontynuowane programy pomogą nam w kształtowaniu takich właśnie postaw.

Program „Czyste powietrze wokół nas”, tak jak w ubiegłych edycjach skierowany jest do uczniów z oddziału przedszkolnego, a także ich rodziców. Jest to program profilaktyczny mający na celu uświadomienie dzieciom i rodzicom szkodliwego wpływu palenia papierosów zarówno dla osób palących, jak i niepalących oraz zachęcający do dbania o czyste i przyjazne nam najbliższe środowisko, w którym żyjemy.

Drugi program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli w wieku 5-6 lat. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat.

Kolejnymi programami są: „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” – program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III oraz program „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” dla uczniów klas IV – VII. W ramach programów uczniowie pogłębią swoją wiedzę na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą kleszcze oraz poznają sposoby zapobiegania i ochrony przed groźnymi chorobami wywołanymi przez te groźne pajęczaki. Podobnie jak w latach ubiegłych, zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów w ramach zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową.

Ostatnim programem, jaki realizujemy w naszej placówce jest program „Bieg po zdrowie” skierowany dla uczniów klasy IV. Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Za realizację programów odpowiedzialni są wychowawcy poszczególnych klas. Programy „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne” i „Bieg po zdrowie” zostaną przeprowadzone w miesiącach: luty, marzec. Programy „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” oraz „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” będą realizowane w miesiącu kwietniu.

koordynator szkolny
Ewa Gwardys

Skip to content