Wyjazd do Kozienic na wystawę grzybów

W dniu 12 września uczniowie klas 0 – III udali się do Starostwa Powiatowego w Kozienicach, aby podziwiać wystawę „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach oraz Nadleśnictwo Kozienice.

Jego celem jest zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty związane z bezpiecznym zbieraniem grzybów oraz upowszechnienie także wśród dzieci wiedzy na temat grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.

Dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem aktywnie uczestniczyły w prelekcji.

Na wystawie uczniowie mogli obejrzeć ponad 60 sztuk atrap grzybów udostępnionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. W sali wystawowej z zaciekawieniem obejrzeli również aranżację z roślin runa leśnego i drzew leśnych nadającą leśny klimat całej wystawie grzybów.

Ewa Gwardys

Skip to content