Giga Laurka dla strażników lasów

Szkoła Podstawowa w Chmielewie wzięła udział w akcji „Giga laurka dla strażników lasów.”
W akcji edukacyjnej z naszej szkoły wzięły udział klasy I – III.

Uczniowie namalowali własne laurki, które zostały dołączone do pozostałych prac dzieci z całej Polski. Stworzyliśmy wspólną Giga Laurkę dla Strażników Lasów w podziękowaniu za trud , który wkładają w ochronę naszych lasów przed pożarami. Celem akcji było edukowanie najmłodszych na temat ochrony lasów oraz promowanie mądrych postaw i zachowania w lesie, aby zapobiegać pożarom.

Dziękujemy strażakom i leśnikom za ich trudną i odpowiedzialną pracę.

Ewa Gwardys

Skip to content