Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

16 maja 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko odbyła się XXI edycja Rejonowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej.

Jest to konkurs z długą tradycją, nad którym patronat objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Kozienickiego i Wójt Gminy Garbatka-Letnisko.

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 2 Nina Chojnacka, która w przepiękny sposób, pełen ekspresji wyrecytowała wiersz Elżbiety Krystek-Jones pt. „Polska”.

Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia. Wszystkie występy były świetnie przygotowane. Uczniowie wykazali się wrażliwością i znakomitą umiejętnością interpretacji tekstów. Wszyscy uczestnicy byli bardzo miło przyjęci za sprawą poczęstunku, wspólnych rozmów i refleksji.

Celami tego konkursu było:

  • kształtowanie wśród dzieci uczuć patriotycznych i więzi z krajem ojczystym,
  • rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego,
  • promocja gminy poprzez ukazanie osiągnięć dzieci i młodzieży szkolnej,
  • uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej,
  • pomnażanie dziedzictwa kulturowego,
  • promocja i szerzenie tradycji walk niepodległościowych gminy,
  • kształtowanie dbałości o kulturę słowa.

Konkurs ten udowodnił, że takie pojęcia jak: PATRIOTYZM, OJCZYZNA, TRADYCJA są bardzo ważne oraz bliskie sercom i umysłom dzieci i młodzieży.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak wspaniałym konkursie i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli w szerszym gronie odwiedzić tą przyjazną szkołę.

Beata Strachota

Skip to content