Bezpieczeństwo na terenie gospodarstwa rolnego

We wtorek 14.03.2023 r. naszą szkołę odwiedzili goście z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kozienicach w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych oraz bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w zajęcia. Obejrzeli tematyczną prezentację multimedialną, film dotyczący bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, uczestniczyli również w pogadance o wyżej wymienionej tematyce.

Beata Strachota

Skip to content