Narodowe Czytanie 2022

W obecnym roku 2022 odbyła się 11. Edycja Narodowego Czytania, któremu patronuje Para Prezydencka. Wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza odbyło się również w naszej szkole 15 września. W ten sposób po raz kolejny nasza społeczność szkolna włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji czytelniczej.

Co roku do wspólnego czytania wybierany jest utwór, który jest bardzo ważny dla polskiej literatury. W tym roku wybrano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, które zostały wydane 200 lat temu w Wilnie. Był to zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Była to bardzo ważna w dziejach epoka, ponieważ wówczas my, Polacy, walczyliśmy z zaborcą. Adam Mickiewicz, nasz narodowy wieszcz, również jako poeta i patriota walczył czynem i słowem o niepodległość Polski, co zostało utrwalone w Jego biografii. Utworem, który został przeczytany w naszej szkole, była jedna z ballad z cyklu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – „Pani Twardowska”. Osobami, które przedstawiły i zaprezentowały tenże utwór była Pani Beata Kacperek jako narrator, Pani Beata Strachota jako diablik Mefistofeles i Pan Daniel Jakubiak jako szlachcic Twardowski. Oczywiście jak zwykle czytający byli po trosze aktorami, dbając o atrakcyjność przekazu naszego szkolnego Narodowego Czytania. Pani Beata Kacperek włożyła na głowę wianek podkreślając ludowy charakter czytanego utworu, Pani Beata Strachota przywdziała odpowiedni strój, a na głowie miała czarcie rogi, natomiast Pan Daniel wystąpił w stroju szlachcica.

Zgromadzonym uczniom i nauczycielom bardzo podobało się wspólne czytanie lektury i myślę, że Narodowe Czytanie będzie co roku również świętem w naszej szkole. Pani Dyrektor podziękowała serdecznie słuchaczom oraz nauczycielom, którzy przygotowali ciekawą interpretację utworu „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza.

Beata Kacperek

Skip to content