Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie klasy ósmej

Po całym roku wytężonej pracy nadszedł oczekiwany czas odpoczynku – WAKACJE. Ale najpierw moment pożegnań – tych na chwilę i tych na dłużej.
24 czerwca 2022 r. uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Mniszewie. Zgromadzeni uczniowie wysłuchali okazjonalnego kazania i po raz pierwszy tego dnia życzeń bezpiecznych i udanych wakacji, popartych błogosławieństwem. Następnie wszyscy udali się do szkoły, aby tam z rąk swoich wychowawców otrzymać upragnione świadectwo zakończenia roku szkolnego. Ale zanim to nastąpiło, głos oddaliśmy uczennicom klasy ósmej, przecież już za chwilę absolwentkom naszej szkoły.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie ósmoklasistek rozpoczęły się o godz. 9.30. W ceremonii wzięli udział uczniowie, ich rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu Szkoły. Kolejnym punktem wydarzenia było przekazanie sztandaru uczniom klasy VII i uroczyste ślubowanie świeżo upieczonych absolwentek. Była to deklaracja przywiązania do wartości, jakie wpoiła im nasza szkoła i obietnica dochowania ich. Ten wzruszający moment był prologiem dalszej części uroczystości.

W życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń” – taki cytat wybrały absolwentki, aby im towarzyszył w ostatnim dniu nauki w naszej szkole. Zaprezentowały program muzyczno-literacki, podczas którego skierowały w stronę nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły słowa wdzięczności i podziękowań za ich pracę oraz wspólnie spędzone lata.

„…Tu przeżywaliśmy radości sukcesów i gorycz porażek. Tu znaleźliśmy przyjaciół i wspólnie poznawaliśmy otaczający nas świat. Każdy z nas pozostawił w tej szkole cząstkę siebie…”

„…Nie ma prawdziwszej, wspanialszej radości na świecie od tej, gdy widzi się wielkie serce otwarte dla drugiego” – powiedział Goethe. Takie serca mieli nasi pedagodzy. Drodzy Nauczyciele, gdyby nie wasza cierpliwość, niejednokrotne poświęcenie własnego czasu, wiara w nasze siły, nie udałoby się nam…”

Wzruszenie malowało się na twarzy każdego nauczyciela. Występ przywołał miłe wspomnienia. Dziewczyny swoją akademię zakończyły pięknym wierszem…

Do zobaczenia w dorosłym życiu,
na innej drodze, na innym szlaku.
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
wśród masy pytań w pełnym plecaku.

Przyszłość – jak wielki znak zapytania,
pełna rozterek i niepokoju.
Bez odpowiedzi na takie pytania
w codziennej pracy, w chwilach spokoju.

Stoimy w progu tej naszej drogi,
takie malutkie, takie nieśmiałe.
Z cichą nadzieją, by los nie był srogi,
byśmy do celu dotarły całe.

Otwarte, prawe, pełne miłości,
idźmy odważnie przez nasze życie,
by w końcu drogi bez wątpliwości,
w lustro popatrzeć na swe odbicie.

Potem jeszcze tylko krótkie pożegnanie starszych koleżanek przez uczniów klasy siódmej, którzy przygotowali miłą niespodziankę „…Uczniom klasy ósmej przyznaliśmy tytuły, nagrody i odznaczenia za zasługi, zarówno te znane szerszej publiczności jak i te, na które nikt do dnia dzisiejszego nie zwrócił większej uwagi…” i drobne upominki. Nie zabrakło również serdecznych słów. Zwieńczeniem całości było wspólne zdjęcie społeczności szkolnej z ABSOLWENTKAMI ROKU SKOLNEGO 2021/2022. Część oficjalną uświetniło pełne gratulacji i życzeń przemówienie pani Dyrektor, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie wkroczyliśmy w fazę wręczenia dyplomów, nagród i stypendiów. Bardzo wielu uczniów zostało docenionych za swoje zachowanie, a także za osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Warto również wspomnieć, że w związku z zakończeniem roku szkolnego Wójt Gminy Magnuszew pan Marek Drapała przekazał absolwentkom o najwyższej średniej ocen nagrody książkowe – piękne albumy opisujące naszą lokalną „Małą Ojczyznę”.

Zakończenie roku szkolnego było także okazją do podziękowań dla odchodzącej na emeryturę pani Krystyny Piekarniak – wieloletniej nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Pani Dyrektor podkreśliła jej nieocenioną rolę w życiu placówki oraz profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków „…Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek… Choć wiemy, że wszystko zawsze ma swój kres, nie ma ludzi niezastąpionych, praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo… Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że byłaś, dawałaś z siebie wszystko, co najlepsze, naszej szkolnej rodzinie. Pozostają tylko proste i płynące z naszych serc słowa: „dziękujemy”. Za współpracę, za wspieranie działań szkoły, służenie swoją radą i pomocą, pani dyrektor Małgorzata Giza podziękowała też przewodniczącej Rady Rodziców pani Joannie Janczewskiej, która to zakończyła swoją współpracę ze Szkołą.

Te wzruszające momenty zamknęły oficjalną część uroczystości. Po nich wszyscy udali się z wychowawcami do sal lekcyjnych odebrać świadectwa i pożegnać się w mniej ceremonialny sposób. To był pełen różnych emocji dzień. Z jednej strony radość na myśl o nadchodzących wakacjach, czasie odpoczynku i zabawy. Z drugiej wzruszające pożegnania z członkami naszej małej społeczności. Takie właśnie są zakończenia roku szkolnego: słodko-gorzkie.

W tym miejscu chcemy również życzyć wszystkim, tym Małym i Dużym, aby te wakacje były szczęśliwe i bezpieczne. Do zobaczenia we wrześniu!

Katarzyna Kęsik

Skip to content