Akcja „GROSZ DO GROSZA” w ramach programu „Dzwonek na obiad”

Nasza szkoła wzięła po raz kolejny udział w programie „Dzwonek na obiad”. W ramach tego programu przeprowadzana jest akcja pod nazwą „Grosz do grosza” polegająca na zbiórce monet dla głodujących dzieci. Zebrane pieniądze zostają przekazane fundacji „Być bardziej”, która finansuje za nie posiłki dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia finansowego.

Program ten objęty został patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia. Akcja odbyła się w dniach od 1 do 31 października 2021 roku oraz od 1 marca do 31 marca 2022 roku. W ramach akcji zbieraliśmy monety o nominałach od 1 grosza do 5 złotych. Zebraliśmy łącznie 100 złotych. W I i II semestrze roku szkolnego 2021/2022 chęć udziału w akcji zgłosiło włącznie z naszą 56 szkół. Łącznie zebrano 14 436,71 PLN. Kwotę tę przekazano na rzecz programu „Dzwonek na obiad”, co pozwoliło na sfinansowanie w sumie ponad 1804 obiadów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w zbiórce.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Adam Matysiak

Skip to content