Półkolonie 2022

Od 1 do 12 sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Chmielewie będą organizowane półkolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej do l6 roku życia, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów jest ubezpieczony w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę lub emeryturę, w okresie jakim jest organizowana półkolonia.

Odpłatność rodziców za półkolonię wynosi tylko 50,00 zł.
Turnus półkolonii trwa 10 dni po 6 godzin zegarowych dziennie od 8.00 do 14.00.
Planowane zajęcia w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej podczas turnusu:

 1. Zajęcia w grupach (plastyczne, komputerowe, profilaktyczne).
 2. Projekcje filmów, m. in. z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
 3. Zajęcia w terenie – spacer nad rzekę, do lasu.
 4. Gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym.
 5. Pobyt w Skansenie Bojowym WP w Mniszewie.
 6. Pobyt w remizie strażackiej OSP w Chmielewie.
 7. Wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie.
 8. Wycieczka do „Królewskich Źródeł” Nadleśnictwa Kozienice.
 9. Wycieczka do Warszawy – park trampolin, spacer po ogrodach Łazienek Królewskich.
 10. Wycieczka do Kozienic – seans filmowy w kinie, wizyta w Mediatece.

Rodzic/opiekun prawny uczestnika półkolonii zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:

 • Karta kwalifikacyjna.
 • Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych Uwaga! Ważne – jeśli rodzic/opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała. Jeśli nie – to na jaki okres została przyznana (od-do).

Serdecznie zapraszamy chętne dzieci z terenu naszej gminy (z innych szkół) do zapisywania się na półkolonie. Ilość miejsc ograniczona!

Telefon kontaktowy do Szkoły Podstawowej w Chmielewie: 48 6219451

Dyrektor szkoły
Małgorzata Giza

Do pobrania ze strony Szkoły Podstawowej w Chmielewie (www.psp.chmielew.pl):
karta kwalifikacyjna (PDF 114 kB)

Skip to content