Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Zapisy trwają od 1 do 30 marca 2022 r.

Do oddziałów przedszkolnych będą przyjmowane dzieci urodzone:

  • w 2016 r. (6-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)
  • w 2017 r. (5-letnie)
  • w 2018 r. (4-letnie)
  • w 2019 r. (3-letnie)

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do szkoły lub przesłać na adres e-mail: psp.chmielew@wp.pl do 30 marca 2022 r.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego (PDF 590 kB)
Deklaracja o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego (PDF 381 kB)
Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy pierwszej (PDF 441 kB)
Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły (PDF 443 kB)

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

L.p Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; od 1 marca do 30 marca 2022 roku od 25 kwietnia do 30 kwietnia 2022 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dołączonych do nich dokumentów. do 10 kwietnia 2022 roku do 08 maja 2022 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 13 kwietnia 2022 roku do 12 maja 2022 roku
4. W przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 20 kwietnia 2022 roku do 16 maja 2022 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 25 kwietnia 2022 roku do 23 maja 2022 roku
Skip to content