III Szkolny Konkurs Krasomówczy

Dnia 20 czerwca 2024 r. odbyło się rozstrzygnięcie III Szkolnego Konkursu Krasomówczego, który odbył się 12 czerwca 2024 r. Jury w składzie: Pani Dyrektor Małgorzata Giza, Beata Kacperek i Agata Grądziel wytypowało pierwsze, drugie i trzecie miejsce spośród występujących uczniów. Dzieci otrzymały dyplomy, a także nagrody książkowe. Została również nagrodzona osoba, która zdobyła Nagrodę Publiczności.

Konkurs ten jest ogromnym wyzwaniem dla uczniów, a jego celem jest zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem tego konkursu jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród uczniów, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

Świetne występy naszych uczniów zostały nagrodzone. Pani Dyrektor po wręczeniu dyplomów i nagród wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku Szkolny Konkurs Krasomówczy również się odbędzie i z zainteresowaniem posłuchamy ciekawie opowiadających uczniów.

Beata Kacperek

Skip to content