Ogólnopolskie programy edukacyjne

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie przystąpiła do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Programem tym objęci zostali uczniowie klasy pierwszej.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyli się troszczyć o środowisko naturalne, poznawać podstawowe zasady ekologii, dowiedzieli się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa, a także poznali korzyści płynące z ruchu. Uczniowie klasy I uczestniczyli w ciekawych i pasjonujących zajęciach, podczas których mogli bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Dzieci poznały różne sposoby na ochronę środowiska naturalnego i jego zasobów – a więc wody, powietrza, energii i dowiedziały się, że należy dbać o naturę, ponieważ to dzięki niej możemy żyć. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały interesująco skonstruowane tak, by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Od wielu lat nasza szkoła bierze również udział w ogólnopolskim programie dla szkół podstawowych „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to kampania profilaktyczno-edukacyjna przygotowywana przez markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Należy też dodać, że program ten jest systematycznie urozmaicany i wzbogacany. Realizacja zadań wynikających z tego programu z pewnością przełoży się na bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły.

Po przeprowadzeniu szeregu zajęć w bieżącym roku szkolnym przez wychowawcę, dzieci zweryfikowały swoją wiedzę. Swoje umiejętności sprawdziły rozwiązując na stronie Akademii Test Bezpieczeństwa oczywiście z sukcesem. Potwierdzeniem udziału szkoły w Programie jest otrzymanie Certyfikatu.

Treść programu obejmuje następującą tematykę:

    1. Bezpieczeństwo w szkole i na wycieczce.
    2. Bezpieczeństwo na drodze.
    3. Bezpieczeństwo w domu – pierwsza pomoc.
    4. Bezpieczeństwo w Internecie.
    5. Bezpieczeństwo w relacjach z rówieśnikami.

Agata Grądziel

Skip to content