INFORMACJE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM STRAJKIEM

SZANOWNI PAŃSTWO!

Nauczyciele każdego dnia troszczą się i dbają o Państwa dzieci. Wkładają wiele serca w ich kształcenie i wychowanie. Wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli postaw, podważa godność naszego zawodu. Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela.
W związku z trudną sytuacją w szkolnictwie Związki Zawodowe podjęły decyzję o ogólnopolskim strajku.
W dniach 14 – 19.03.2019 r. odbyło się referendum strajkowe, w którym nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Chmielewie opowiedzieli się za strajkiem.
Obecnie trwają negocjacje między Związkami Zawodowymi a rządem. Jeśli zakończą się one fiaskiem, 8 kwietnia rozpocznie się strajk.
W takiej sytuacji należy się liczyć z tym, że przystąpią do niego również pracownicy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chmielewie.
W przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.
Dyrektor Szkoły, w związku z brakiem możliwości zapewnienia w czasie strajku opieki uczniom, zwraca się z prośbą do wszystkich Rodziców, aby w miarę możliwości, zapewnili opiekę nad swoimi dziećmi we własnym zakresie.
Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każdego ucznia, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.
Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Alicja Strachota

Sukces naszych uczniów w XLII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Każdego roku uczniowie z naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Gizy biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W piątek 8 marca siedmioro uczniów z klas 4-8 brało udział w eliminacjach gminnych OTWP, które odbyły się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
– w I grupie wiekowej – szkoły podstawowe klasy I – VI: Michał Woch, Kinga Janczewska, Małgorzata Woch,
– w II grupie wiekowej – szkoły podstawowe klasy VII – VIII i gimnazjum klasy III: Zuzanna Janczewska, Adam Szczudliński, Maksymilian Grądziel, Kacper Huber.

Czytaj więcej

Stanisław Moniuszko – narodziny polskiej opery

W poniedziałek 11 marca wraz z panem Marcinem Jóźwikiem udaliśmy się w kolejną podróż muzyczną, którą rozpoczęliśmy od wysłuchania poloneza z opery Hrabina. Ten rodzaj muzyki choć smutny i piękny, niesie ze sobą cenne wartości duchowe i artystyczne. Znaczący utwór to ponadczasowa „Prząśniczka” i mazurek z opery Halka. Pianista zaprezentował wiele dzieł muzycznych bardziej lub mniej znanych, ale wszystkie przedstawione utwory bardzo podobały się dzieciom i nagradzane były gromkimi brawami. Uwzględnił też w repertuarze utwory dla dziewcząt i kobiet z okazji niedawnego Święta Kobiet – znane piosenki Jana Kiepury, dedykując je właśnie dla nich.

Czytaj więcej

Konkurs recytatorski w Warce

W czwartek 7 marca w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce odbyły się powiatowe eliminacje do konkursów recytatorskich – XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 42. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Udział w konkursie w Warce poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się w dniu 4 marca. Uczestniczyło w nich 10 uczniów w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza to przedszkolaki i klasa zerowa, druga – to klasy I-IV i najstarsza kategoria – to klasy V-VIII.
Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić spośród uczestników zwycięzców przechodzących do kolejnego etapu.

Czytaj więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie ogłasza nabór (zapisy)
do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.


Zapisy trwają od 1 do 31 marca 2019 r.

 

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci 5-letnie, 4-letnie
oraz dzieci 3-letnie – oddział 9-cio godzinny.

 

Dzieci 6 letnie (rocznik 2013) są objęte obowiązkiem
rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać u dyrektora lub ze strony internetowej szkoły (do pobrania),
wypełnić i dostarczyć do szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców 
do złożenia stosownych dokumentów.


Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone do 31 marca 2019r.

 

Do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

3. Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy pierwszej
4. Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły

„Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy. Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W dniach od 18 lutego do 8 marca nasza szkoła bierze udział w akcji ekologicznej i edukacyjnej „SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla rodziców uczniów klas ósmych na spotkanie w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań.

Z poważaniem
p.o. DYREKTOR Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie
– / –
Małgorzata Piszczek

Harmonogram spotkań

Prozdrowotne Programy Edukacyjne realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach w roku szkolnym 2018/2019

Już po raz szósty uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Prozdrowotnych Programach Edukacyjnych realizowanych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane trzy programy edukacyjne promujące wśród uczniów i rodziców właściwe postawy prozdrowotne.
Pierwszy program „Czyste powietrze wokół nas”, tak jak w ubiegłych latach skierowany jest do najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców. Jest to program profilaktyczny mający na celu uświadomienie dzieciom i rodzicom szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy.

Czytaj więcej

Skip to content