Stanisław Moniuszko – narodziny polskiej opery

W poniedziałek 11 marca wraz z panem Marcinem Jóźwikiem udaliśmy się w kolejną podróż muzyczną, którą rozpoczęliśmy od wysłuchania poloneza z opery Hrabina. Ten rodzaj muzyki choć smutny i piękny, niesie ze sobą cenne wartości duchowe i artystyczne. Znaczący utwór to ponadczasowa „Prząśniczka” i mazurek z opery Halka. Pianista zaprezentował wiele dzieł muzycznych bardziej lub mniej znanych, ale wszystkie przedstawione utwory bardzo podobały się dzieciom i nagradzane były gromkimi brawami. Uwzględnił też w repertuarze utwory dla dziewcząt i kobiet z okazji niedawnego Święta Kobiet – znane piosenki Jana Kiepury, dedykując je właśnie dla nich.

Czytaj więcej

Konkurs recytatorski w Warce

W czwartek 7 marca w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce odbyły się powiatowe eliminacje do konkursów recytatorskich – XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 42. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Udział w konkursie w Warce poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się w dniu 4 marca. Uczestniczyło w nich 10 uczniów w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza to przedszkolaki i klasa zerowa, druga – to klasy I-IV i najstarsza kategoria – to klasy V-VIII.
Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić spośród uczestników zwycięzców przechodzących do kolejnego etapu.

Czytaj więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie ogłasza nabór (zapisy)
do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.


Zapisy trwają od 1 do 31 marca 2019 r.

 

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci 5-letnie, 4-letnie
oraz dzieci 3-letnie – oddział 9-cio godzinny.

 

Dzieci 6 letnie (rocznik 2013) są objęte obowiązkiem
rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać u dyrektora lub ze strony internetowej szkoły (do pobrania),
wypełnić i dostarczyć do szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców 
do złożenia stosownych dokumentów.


Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone do 31 marca 2019r.

 

Do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

3. Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy pierwszej
4. Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły

„Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy. Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W dniach od 18 lutego do 8 marca nasza szkoła bierze udział w akcji ekologicznej i edukacyjnej „SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla rodziców uczniów klas ósmych na spotkanie w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań.

Z poważaniem
p.o. DYREKTOR Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie
– / –
Małgorzata Piszczek

Harmonogram spotkań

Prozdrowotne Programy Edukacyjne realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach w roku szkolnym 2018/2019

Już po raz szósty uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Prozdrowotnych Programach Edukacyjnych realizowanych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane trzy programy edukacyjne promujące wśród uczniów i rodziców właściwe postawy prozdrowotne.
Pierwszy program „Czyste powietrze wokół nas”, tak jak w ubiegłych latach skierowany jest do najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców. Jest to program profilaktyczny mający na celu uświadomienie dzieciom i rodzicom szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy.

Czytaj więcej

Zabawa karnawałowa

Karnawał to czas zabaw. Od dawna już wiadomo, że nie tylko dorośli, ale także dzieci lubią się bawić. Uroku tym zabawom dodaje odpowiednia atmosfera, a tej nigdy nie brakuje na zabawie choinkowej w naszej szkole.
26 stycznia był dniem, na który z dużym utęsknieniem czekała cała społeczność uczniowska. Pani dyrektor powitała zaproszonych gości, rodziców, uczniów oraz licznych absolwentów i mieszkańców okolicznych miejscowości. Następnie zaprosiła wszystkich do wspólnego obejrzenia przedstawienia pod tytułem: „Odlotowe skarpetki”, przygotowanego przez uczniów klasy 5, 6, 8 pod kierunkiem pań: Agaty Grądziel i Beaty Grądziel. O scenografię zadbała pani Krystyna Piekarniak.
Młodzi artyści ze swojego zadania wywiązali się znakomicie i przybyłych widzów przenieśli w niezwykły świat.

Czytaj więcej