Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chmielewie w roku szkolnym 2019/2020 jest pani Joanna Janczewska.