Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Koniec I semestru 17 stycznia 2020r.

4.

5.

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

10 lutego – 23 lutego 2020 r.

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

6.

Rady pedagogiczne Klasyfikacyjna:

I semestr – 15 stycznia 2020r. (środa)

II semestr – 17 czerwca 2020r. (środa)

Plenarna:

29 czerwca 2020r. (poniedziałek)

7.

 

 

 

8.

Zebrania z rodzicami

 

 

 

Dni otwarte – dyżur nauczycieli trwa
od 14.15 do 15.15

 

12 września 2019r. (czwartek)

11 grudnia 2019r. (środa)

20 stycznia 2020r. (poniedziałek)

17 maja 2020r. (poniedziałek)

28 października 2019r. (poniedziałek)

25 listopada 2019r. (poniedziałek)

30 marca 2020r. (poniedziałek)

27 kwietnia 2020r. (poniedziałek)

9.

10.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zakończenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Ferie letnie

26 czerwca 2020r.

30 czerwca 2020r.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w naszej szkole:

31 października 2019r. – czwartek
2 stycznia 2020r. – czwartek
3 stycznia 2020r. – piątek
8 kwietnia 2020r. – środa
30 kwietnia 2020r. – czwartek
12 czerwca 2020r. – piątek