Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.

3.

Koniec I semestru 15 stycznia 2021r.

4.

5.

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

18 stycznia – 31 stycznia 2021 r.

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

6.

Rady pedagogiczne Klasyfikacyjna:

I semestr – 11 stycznia 2021r. (poniedziałek)

II semestr – 17 czerwca 2021r. (czwartek)

Plenarna:

28 czerwca 2021r. (poniedziałek)

7.

 

 

 

8.

Zebrania z rodzicami

 

 

 

Dni otwarte – dyżur nauczycieli trwa
od 14.30 do 15.30

 

9 września 2020r. (środa)

18 listopada 2020r. (środa)

13 stycznia 2021r. (środa)

28 kwietnia 2021r. (środa)

12 października 2020r. (poniedziałek)

7 grudnia 2020r. (poniedziałek)

8 marca 2021r. (poniedziałek)

24 maja 2021r. (poniedziałek)

9.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021r.

10.

Zakończenie zajęć w oddziałach przedszkolnych 30 czerwca 2021r.

11.

Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w naszej szkole:

2 listopada 2020r. – poniedziałek
22 grudnia 2020r. – wtorek
4 stycznia 2021r. – poniedziałek
5 stycznia 2021r. – wtorek
25 maja 2021r. – wtorek
26 maja 2021r. – środa
27 maja 2021r. – czwartek
4 czerwca 2021r. – piątek

Skip to content