Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.

3.

Koniec I semestru 16 stycznia 2022r.

4.

5.

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

6.

Rady pedagogiczne Klasyfikacyjna:

I semestr – 21 stycznia 2022 r. (piątek)

II semestr – 15 czerwca 2022 r. (środa)

Plenarna:

27 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

7.

 

 

Zebrania z rodzicami

 

 

 

3 września 2021 r. (piątek)

17 listopada 2021 r. (środa)

26 stycznia 2022 r. (środa)

11 maja 2022 r. (środa)

8. Dni otwarte – dyżur nauczycieli trwa
od 14.30 do 15.30
18 października 2021 r. (poniedziałek)

6 grudnia 2021 r. (poniedziałek)

7 marca 2022 r. (poniedziałek)

4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek)

9. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
10. Zakończenie zajęć w oddziałach przedszkolnych 30 czerwca 2022 r.

11.

Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w naszej szkole:

15 października 2021 r. – piątek
12 listopada 2021 r. – piątek
7 stycznia 2022 r. – piątek
2 maja 2022 r. – poniedziałek
24 maja 2022 r. – wtorek
25 maja 2022 r. – środa
26 maja 2022 r. – czwartek
17 czerwca 2022 r. – piątek

Skip to content