Skład Samorządu Uczniowskiego SP w Chmielewie w roku szkolnym 2020/2021:

przewodniczący – Karina Pyzel

zastępca – Kinga Janczewska

sekretarz – Paulina Nowosielska

skarbnik – Filip Wachnik

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Adam Matysiak.

Skip to content