Skład Samorządu Uczniowskiego SP w Chmielewie w roku szkolnym 2021/2022:

przewodniczący – Nina Łuczkowska

zastępca – Ewelina Kociszewska

skarbnik – Paulina Nowosielska

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Adam Matysiak.

Skip to content