Skład Samorządu Uczniowskiego SP w Chmielewie w roku szkolnym 2019/2020:

przewodniczący – Patryk Borowiak

zastępca – Kinga Janczewska

sekretarz – Amelia Furmańczuk

członek – Milena Furmańczuk

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Adam Matysiak.