Od września 2001r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chmielewie jest pani Alicja Strachota. Z wykształcenia jest nauczycielem nauczania zintegrowanego. W naszej szkole pracuje od 1986r., dorobkiem tego okresu jest wiele osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą. Obecnie pani dyrektor z dużym zaangażowaniem pełni swoją funkcję. Dba o dobro dzieci i szkoły, dokłada wszelkich starań, aby stale podnosić poziom nauczania w naszej szkole.
Pani dyrektor dba również o zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej i umożliwia nauczycielom dalsze doskonalenie zawodowe na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i warsztatach metodycznych oraz podnoszenie stopni awansu zawodowego.
Dużą zasługą pani Alicji Strachoty jest ciągłe polepszanie warunków bazowych szkoły. Szkoła jest na bieżąco wyposażana w nowe meble do poszczególnych klas, komputery i szereg innych pomocy dydaktycznych.
Pani dyrektor dba o dobrą atmosferę w pracy, wspaniale współpracuje z Radą Pedagogiczną i z Radą Rodziców.