Od 1 stycznia 2020r. pełniącą obowiązki dyrektora

Szkoły Podstawowej w Chmielewie jest pani Katarzyna Kęsik.