Od 1 lipca 2020 r. pełniącą obowiązki dyrektora

Szkoły Podstawowej w Chmielewie jest pani Agata Grądziel. 

Skip to content