Od 1 września 2019r. pełniącą obowiązki dyrektora

Szkoły Podstawowej w Chmielewie jest pani Małgorzata Giza.