Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

Beata Strachota

Ewa Gwardys

Marta Kapusta

Krystyna Piekarniak

Agata Grądziel

Małgorzata Giza

Beata Kacperek

Katarzyna Kęsik

Jolanta Wiśniewska

Magdalena Talaga

Eliza Tankiewicz

Adam Matysiak

Tomasz Giza

Daniel Jakubiak