W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Chmielewie zatrudnionych jest 14 nauczycieli o specjalnościach zgodnych z potrzebami szkoły.
Są to ludzie o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu, z pasją wykonujący swój zawód.
Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, poza tym stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz warsztatach metodycznych.

Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

Beata Strachota – oddział przedszkolny dzieci 3-letnich

Ewa Gwardys – wychowawca oddziału zerowego, oddział przedszkolny dzieci 3-letnich

Krystyna Piekarniak – wychowawca klasy I i II, nauczanie zintegrowane, nauczanie w oddziale 0

Agata Grądziel – wychowawca klasy III, nauczanie zintegrowane, nauczanie w oddziale 0, muzyka, plastyka

Małgorzata Giza – matematyka, fizyka, chemia

Magdalena Kotlarz – wychowawca klasy VII, matematyka, informatyka, świetlica

Beata Kacperek – język polski

Katarzyna Kęsik – wychowawca klasy V i VI, geografia, biologia, wychowanie fizyczne

Jolanta Wiśniewska – religia, język angielski

Adam Matysiak – język angielski

Daniel Jakubiak – biblioteka, historia

Tomasz Giza – technika

Magdalena Talaga – język niemiecki

Marta Kapusta – urlop macierzyński