W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Chmielewie zatrudnionych jest 16 nauczycieli o specjalnościach zgodnych z potrzebami szkoły.
Są to ludzie o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu, z pasją wykonujący swój zawód.
Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, poza tym stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz warsztatach metodycznych.

Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

Ewa Gwardys – oddział przedszkolny dzieci 3-letnich

Marta Kapusta – wychowawca oddziału zerowego, oddział przedszkolny dzieci 3-letnich

Krystyna Piekarniak – wychowawca klasy I, nauczanie zintegrowane, nauczanie w oddziale 0,  świetlica

Agata Grądziel – wychowawca klasy II, nauczanie zintegrowane, nauczanie w oddziale 0, muzyka, plastyka, świetlica

Alicja Strachota – nauczanie zintegrowane

Małgorzata Giza – wychowawca klasy VIII, matematyka, fizyka, chemia

Beata Grądziel – wychowawca klasy VI, język polski, historia, świetlica

Katarzyna Kęsik – wychowawca klasy IV i V, przyroda, geografia, biologia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica

Jolanta Wiśniewska – religia

Adam Matysiak – język angielski

Daniel Jakubiak – biblioteka, historia, wiedza o społeczeństwie

Tomasz Giza – zajęcia techniczne, technika, zajęcia komputerowe, informatyka

Magdalena Talaga – język niemiecki

Magdalena Bachanek – edukacja dla bezpieczeństwa

Andrzej Marek – doradztwo zawodowe

Beata Strachota – urlop macierzyński