I Szkolny Konkurs Krasomówczy

Dnia 6 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs Krasomówczy, w którym wzięła udział klasa 8 i jedna uczennica z klasy 4. Na początku wszystkich zgromadzonych powitała Pani Beata Kacperek, która była pomysłodawczynią tego konkursu. Konkurs ten był pierwszy raz przeprowadzony w szkole, a więc Pani Kacperek wyjaśniła uczniom na czym polega ten konkurs i co to jest krasomówstwo? Otóż jest to sztuka publicznego mówienia, pięknego i sugestywnego przemawiania, jest to synonim retoryki jako sztuki przemawiania. Na czym polegała trudność tego konkursu? Uczestniczki – udział brały tylko dziewczęta – występowały bez żadnych notatek, a przygotowane wypowiedzi miały być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polską prozą. Było to zadanie bardzo trudne, bo przecież wystąpieniom publicznym zawsze towarzyszy stres, ale dużą umiejętnością jest opanowanie go. Trzeba przyznać, że dziewczęta wspaniale się spisały.

Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości, rozbudzanie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli, zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego oraz rozwijanie inicjatyw twórczych uczniów. Uczestniczki w sposób spontaniczny i sugestywny oraz barwną i piękną polszczyzną zaprezentowały przygotowane przez siebie opowieści o znanych i podziwianych osobach ze świata nauki i literatury, a także ze świata artystycznego. Kolejność występów została ustalona poprzez losowanie. Pierwsza wystąpiła Agata Staszewska opowiadając o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Jako druga wystąpiła Amelia Furmańczuk opowiadając o Fryderyku Chopinie. Jako trzecia wystąpiła Nina Łuczkowska przedstawiając kontrowersyjną postać Boba Lazara. Jako czwarta wystąpiła najmłodsza uczestniczka z klasy czwartej – Lena Strachota, która opowiedziała o Marii Komornickiej, mało znanej pisarce pochodzącej z Grabowa nad Pilicą. Jako piąta wystąpiła Ewelina Kociszewska opowiadając o Marii Curie-Skłodowskiej. Ewelina do swojej prezentacji dodała strój, ponieważ przebrała się w długą, skromną suknię, aby wyglądać jak jej bohaterka. Jako szósta wystąpiła Kinga Janczewska, która opowiedziała z uśmiechem o naszej polskiej noblistce – Wisławie Szymborskiej. Jako ostatnia wystąpiła Zuzanna Chojnacka opowiadając ciekawie o naszym wieszczu narodowym – Adamie Mickiewiczu.

Po prezentacjach jury w składzie: Pani Beata Kacperek, Pani Agata Grądziel oraz Pan Daniel Jakubiak udało się na naradę. Poziom był bardzo wysoki i decyzja była bardzo trudna. Przy ocenie Jury brało pod uwagę:
1. Ciekawe przedstawienie tematu
2. Konstrukcję wypowiedzi.
3. Ogólną prezentację tematu.
4. Sugestywność wypowiedzi.
5. Jasność i logiczność formułowanych myśli.
6. Płynność oraz poprawność wyrażania się.
7. Bogactwo języka i jego barwność.
8. Kontakt ze słuchaczami.

Przyznano następujące miejsca i nagrody książkowe:
I MIEJSCE – Agata Staszewska
II MIEJSCE – Ewelina Kociszewska
III MIEJSCE – Nina Łuczkowska

Przyznano również w głosowaniu Nagrodę Publiczności dla Eweliny Kociszewskiej.
Wszystkim uczestnikom pani dyrektor Małgorzata Giza wręczyła dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.

Beata Kacperek

Skip to content