Informacja – dożywianie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż w 2022r. dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Chmielewie w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowanego ze środków przekazanych przez Wojewodę planuje rozpocząć od dnia 17-01-2022r.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłaszanie się do GOPS w Magnuszewie (budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 12) od dnia 03-01-2022r. celem złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Pismo (PDF 226 kB)

Skip to content