POZNAJ POLSKĘ 2021

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. W ramach realizowanego zadania zostaną zorganizowane wycieczki dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w konkursie w 2021 r. wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Koszt całości zadania to 7680,00 zł, z których otrzymana dotacja to 6144,00 zł, zaś kwota 1536,00 zł to wkład własny, który zostanie wniesiony przez rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce.

Skip to content