IV Magnuszewski Przegląd Recytatorski Poezji Patriotycznej

Dnia 3 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Magnuszewskim Przeglądzie Recytatorskim Poezji Patriotycznej – był to III międzyszkolny etap przeglądu, w którym uczestniczyli laureaci II etapu. Uczniowie ci zostali wytypowani w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkole i kl. 0, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Magnuszew p. Marek Drapała. Celem przeglądu było przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o twórczości patriotycznej, umożliwienie publicznej prezentacji recytatorskiej uczniom, zachęcenie do uczestnictwa w kulturalnej akcji, wyróżnienie najciekawszych recytacji i promocja laureatów, szerzenie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, jak również kształcenie języka, wyobraźni i wrażliwości literackiej.

Uczestnicy przeglądu recytatorskiego byli oceniani przez jury według następujących kryteriów: dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora, interpretacja tekstu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy naszej szkoły bardzo pięknie się zaprezentowali. Każde z dzieci mimo stresu starało się jak najlepiej przedstawić artystycznie przygotowany przez siebie utwór. Atmosfera była bardzo przyjazna i życzliwa.

Beata Kacperek

Skip to content